Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Moskeer i Danmark II

En kortlægning af praktiseringen af islam i Danmark

I løbet af en ca. 10-årig periode er der sket en udvikling i måden, hvorpå muslimer i Danmark praktiser islam.
I 2016 undersøger projekt "Moskeer i Danmark II" denne udvikling.   

Undersøgelsen er bestilt af Kirkeministeriet som en opfølgning på projektet "Moskeer i Danmark - islam og muslimske bedesteder" (2004-2006).

"Moskeer i Danmark II" har undersøgt aktivi­te­ter­ne i de muslimske bedesteder, moskeer og kultur­foreninger. Projektet har opdate­ret kort­lægningen af moskeer, samt undersøgt forandringerne i moske­miljøet, herunder bl.a. organisering og økonomi.

Resultaterne er udgivet som rapport i 2017 og som bog i 2019.

Se tal fra rapporten "Moskéer i Danmark II"

Oversigt

≈ 170 moskéer i alt
I 2006 var det cirka 115 

≈ 40 % er tilknyttet en transnational organisation – i reelle tal 62
I 2006 var det 60 svarende til cirka 50 % 

3 muslimske paraplyorganisationer


Lokaler

≈ 60 % ejer deres egne lokaler – i reelle tal 94
I 2006 var det kun 45 svarende til cirka 40 % 

≈ 45 % af de ejede lokaler er ejet af en fond


Imamer

≈ 30 % har aflønnede imamer – i reelle tal 51
I 2006 var det 30-35 svarende til cirka 25-30 % 

≈ 30 % har imamer på visum – i reelle tal 49
I 2006 var det 30-35 svarende til cirka 25-30 % 

≈ 70 % har en imam med en religiøs uddannelse


Deltagerantal

≈ 400 % flere ved de daglige bønner – i reelle tal 6000-9000
I 2006 var det 1500-2500 

≈ 70-100 % flere ved fredagsbønnen – i reelle tal 22.000-26.500
I 2006 var det 10.000-15.500


Prædikesprog

≈ 40 % har kun på modersmål
I 2006 var det cirka ni ud af ti 

≈ 30 % udbyder et dansk resumé efter prædiken på modersmål

≈ 30 % har delvise eller hele prædikener på dansk
I 2006 var det cirka hver tiende


Kvinderne

≈ 2/3 har regelmæssigt kvinder til bøn

≈ 80 % har undervisning for kvinder eller piger

≈ 20 % har kvinder i hovedbestyrelsen


Godkendelse som trossamfund

≈ 35 % er godkendte som trossamfund – i reelle tal 61
I 2006 var det 44 svarende til cirka 35-40 %

≈ 80 % af de godkendte moskéer er fra de tyrkiske og pakistanske miljøer    

21.02.2020 | Arts

Konflikt i en af Danmarks mest kendte moskeer

Lene Kühle, professor MSO ved Afdeling for Religionsvidenskab på Aarhus Universitet, har i forbindelse med tilblivelsen af sin seneste bog om Danmarks moskeer, fået aktindsigt i en omfattende sag, som kan betyde, at den bedst finansierede moske i Danmarkshistorien, meget vel kan ske at måtte dreje nøglen om.

21.12.2017 | Forskning

Danske moskéer i udvikling

En helt ny kortlægning af de danske moskéer viser, at der det sidste årti er sket en række markante udviklinger inden for de muslimske foreninger. Bag den nye kortlægning står Lene Kühle, professor MSO, og Malik Larsen, videnskabelig assistent, fra Afdeling for Religionsvidenskab på Aarhus Universitet.

Viser resultater 1 til 2 ud af 3

1 2 Næste