Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Moskeer i Danmark II

"Moskeer i Danmark II"

er et forskningsprojekt ved Center for Samtidsreligion.

Formålet med "Moskeer i Danmark II" har været at undersøge, hvorvidt der er sket en udvikling igennem de seneste ti år i forhold til måden, hvorpå muslimer i Danmark praktiserer islam.
Projektet har derfor undersøgt, om der er sket en udvikling i de aktiviteter, der foregår i de muslimske bedesteder, moskeer og kulturforeninger. Projektet er således en opfølgning på projektet "Moskeer i Danmark" (2002-2006).  

Forskningsresultater

Resultaterne blev først offentliggjort i rapporten "Moskeér i Danmark II: En ny kortlægning af danske moskeér og muslimske bedesteder" i 2017. Og i 2019 udgav Lene Kühle og Malik Larsen bogen "Danmarks moskéer. Mangfoldighed og samspil" på Aarhus Universitetsforlag.

Rapport 2017

Moskeér i Danmark II: En ny kortlægning af danske moskeér og muslimske bedesteder

 
"Er vi på vej mod en “dansk islam”? Er kvinderne på vej ind i moskée­rne? Er danske musli­mer blevet mere religiøse? ...
Læs nyheds­artikel om rapporten
  
  

Bog 2019

 
Hos Aarhus Uni­ver­sitetsforlag kan du læse mere om "Danmarks mo­skéer" af Lene Kühle og Malik Larsen.
Bogen er også til­gængelig som e-bog.

Se tal fra rapporten "Moskéer i Danmark II"

Oversigt

≈ 170 moskéer i alt
I 2006 var det cirka 115 

≈ 40 % er tilknyttet en transnational organisation – i reelle tal 62
I 2006 var det 60 svarende til cirka 50 % 

3 muslimske paraplyorganisationer


Lokaler

≈ 60 % ejer deres egne lokaler – i reelle tal 94
I 2006 var det kun 45 svarende til cirka 40 % 

≈ 45 % af de ejede lokaler er ejet af en fond


Imamer

≈ 30 % har aflønnede imamer – i reelle tal 51
I 2006 var det 30-35 svarende til cirka 25-30 % 

≈ 30 % har imamer på visum – i reelle tal 49
I 2006 var det 30-35 svarende til cirka 25-30 % 

≈ 70 % har en imam med en religiøs uddannelse


Deltagerantal

≈ 400 % flere ved de daglige bønner – i reelle tal 6000-9000
I 2006 var det 1500-2500 

≈ 70-100 % flere ved fredagsbønnen – i reelle tal 22.000-26.500
I 2006 var det 10.000-15.500


Prædikesprog

≈ 40 % har kun på modersmål
I 2006 var det cirka ni ud af ti 

≈ 30 % udbyder et dansk resumé efter prædiken på modersmål

≈ 30 % har delvise eller hele prædikener på dansk
I 2006 var det cirka hver tiende


Kvinderne

≈ 2/3 har regelmæssigt kvinder til bøn

≈ 80 % har undervisning for kvinder eller piger

≈ 20 % har kvinder i hovedbestyrelsen


Godkendelse som trossamfund

≈ 35 % er godkendte som trossamfund – i reelle tal 61
I 2006 var det 44 svarende til cirka 35-40 %

≈ 80 % af de godkendte moskéer er fra de tyrkiske og pakistanske miljøer