Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Moskeer i Danmark II

OM PROJEKTET

”Moskéer i Danmark II” er et forskningsprojekt ved Center for SamtidsReligion, hvis formål er at opdatere en tidligere kortlægning af de danske moskéer fra 2006, Moskeer i Danmark.

Siden oktober 2016 har vi indsamlet informationer om alle moskéer i Danmark. Resultaterne er præsenteret i den rapport, du kan finde længere nede på siden. 

Læs mere:

OM RAPPORTEN

Rapporten Moskéer i Danmark II udkom den 21. december 2017. 

Rapporten er en ny kortlægning af danske moskéer og muslimske bedesteder, der bygger videre på den tidligere undersøgelse fra 2006 – Moskéer i Danmark. Den nye undersøgelse er lavet af professor MSO Lene Kühle og videnskabelig assistent Malik Larsen. Kirkeministeriet har sammen med Aarhus Universitets Forskningsfond finansieret en opdatering af resultaterne fra Moskeer i Danmark

Rapporten er første udgivelse på baggrund af den udførte undersøgelse. I slutningen af 2018 vil der endvidere udkomme en bog ved Aarhus Universitetsforlag.

 

Projektbeskrivelse
Moskéer i Danmark II skal gøre det muligt at få et videnskabeligt baseret, tidssvarende overblik over, hvordan moskeerne i 2016 er organiserede, samt detaljerede oplysninger om, hvem der kommer i moskeerne.

Moskéer i Danmark II vil indbefatte:

  • Udarbejdelse af adresseliste over alle moskeer i Danmark.
  • Forsøg på at optage kontakt med samtlige moskeer.
  • Basalt interview med repræsentanter for moskeen telefonisk og/eller (i størst muligt omfang) gennem besøg i moskeen.
  • Indsamling af basale oplysninger om moskeernes organisering, finansiering og detaljerede oplysninger om, hvem der kommer i moskeerne.

TAL FRA ”MOSKÉER I DANMARK II” I OVERBLIK

Oversigt

≈ 170 moskéer i alt
I 2006 var det cirka 115 

≈ 40 % er tilknyttet en transnational organisation – i reelle tal 62
I 2006 var det 60 svarende til cirka 50 % 

3 muslimske paraplyorganisationer


Lokaler

≈ 60 % ejer deres egne lokaler – i reelle tal 94
I 2006 var det kun 45 svarende til cirka 40 % 

≈ 45 % af de ejede lokaler er ejet af en fond


Imamer

≈ 30 % har aflønnede imamer – i reelle tal 51
I 2006 var det 30-35 svarende til cirka 25-30 % 

≈ 30 % har imamer på visum – i reelle tal 49
I 2006 var det 30-35 svarende til cirka 25-30 % 

≈ 70 % har en imam med en religiøs uddannelse


Deltagerantal

≈ 400 % flere ved de daglige bønner – i reelle tal 6000-9000
I 2006 var det 1500-2500 

≈ 70-100 % flere ved fredagsbønnen – i reelle tal 22.000-26.500
I 2006 var det 10.000-15.500


Prædikesprog

≈ 40 % har kun på modersmål
I 2006 var det cirka ni ud af ti 

≈ 30 % udbyder et dansk resumé efter prædiken på modersmål

≈ 30 % har delvise eller hele prædikener på dansk
I 2006 var det cirka hver tiende


Kvinderne

≈ 2/3 har regelmæssigt kvinder til bøn

≈ 80 % har undervisning for kvinder eller piger

≈ 20 % har kvinder i hovedbestyrelsen


Godkendelse som trossamfund

≈ 35 % er godkendte som trossamfund – i reelle tal 61
I 2006 var det 44 svarende til cirka 35-40 %

≈ 80 % af de godkendte moskéer er fra de tyrkiske og pakistanske miljøer    

RAPPORTEN


Indhold:

FORORD
INDLEDNING
KAPITEL 1 - TIDLIGERE FORSKNING PÅ OMRÅDET
KAPITEL 2 – METODE
KAPITEL 3 - DE SUNNIMUSLIMSKE MOSKÉER
KAPITEL 4 - DE SHIAMUSLIMSKE MOSKÉER
KAPITEL 5 - AHMADIYYA-MOSKÉERNE
KAPITEL 6 – KONKLUSIONER
APPENDIX 1
APPENDIX 2
LITTERATURLISTE