Aarhus Universitets segl

Beskrivelse af projektet

Islams tilstedeværelse i Danmark er fortsat et hyppigt debatteret emne af både politikere og medier i den offentlige debat.

Desværre er fremstillingen af islam i den danske offentlighed ofte præget af fordomme og uvidenhed i forhold til islam og muslimer. Man håber derfor, at man med projektet "Moskeer i Danmark II" kan være med til at give den danske offentlighed et bedre indblik i muslimers religiøsitet og dagligdag i Danmark. 

Formålet med "Moskeer i Danmark II" er at undersøge, hvorvidt der er sket en udvikling igennem de seneste ti år i forhold til måden, hvorpå muslimer i Danmark praktiserer islam. Projektet ønsker derfor at undersøge, om der er sket en udvikling i de aktiviteter, der foregår i de muslimske bedesteder, moskeer og kulturforeninger. Således er projektet en opfølgning på projektet Moskeer i Danmark (2002-2006). 

Man er på forhånd klar over, at der er sket store ændringer i moskemiljøet siden den sidste undersøgelse. Der er blandt andet sket en stigning i antallet af moskeer. Hvor antallet dengang var 115, formodes der i dag at være omkring 150 moskeer i Danmark. Derudover er der opført to nye moskeer med islamisk arkitektur, og flere moskeer er flyttet til nye og større bygninger. Det er projektets formål at opdatere kortlægningen af moskeer, samt at undersøge, hvilke forandringer moskemiljøet har gennemgået siden den sidste kortlægning.

Deltagere

Professor MSO Lene Kühle, som er projektansvarlig, og videnskabelig assistent Malik Larsen.
Studentermedhjælpere på projektet er Shaymaa Ahmad Najjar, Nikoline Koldby, Katrine Boserup Jensen, Ellen Emilie Madsen og Astrid Lyhne.

Projektets dele

  1. For det første består undersøgelsen af en kortlægning af alle moskeer i Danmark, hvor man særligt vil fokusere på de udviklinger, der er sket siden den første kortlægning fra 2002-2006. Man vil primært indhente oplysningerne ved at besøge moskeerne, hvor man vil afholde interviews med en eller flere repræsentanter fra moskeen. Der er dog mulighed for at nogle af moskeerne ikke besøges, hvor oplysningerne i stedet kan indhentes telefonisk.
  2. For det andet samarbejder man i projektet med den norske professor Torkel Brekke, der står for projektet Halal Money, som er en undersøgelse omkring muslimers holdninger til islamisk finans. Der skal derfor gennemføres en kvantitativ undersøgelse, i form af spørgeskemaer, der har til formål at undersøge muslimers holdninger til islamisk finans. Spørgeskemaerne vil primært uddeles til muslimer, der har en tilknytning til moskemiljøet i Aarhus.
  3. For det tredje er de førsteårsstuderende ved Arabisk- og islamstudier på Aarhus Universitet tilknyttet projektet. De studerende skal lave feltarbejde i moskeerne i Aarhus, hvor de skal observere en fredagsbøn. Derudover skal de interviewe en eller flere personer, der har været deltagende til fredagsbønnen, omkring deres erindring og forståelse af bønnen, samt deres holdning til emnet.
  4. For det fjerde er flere bachelorstuderende tilknyttet projektet, idet de skriver om moskemiljøet i Danmark. Således vil de også kunne bringe ny viden ind i projektet.  

Organisation

"Moskéer i Danmark II"  er et forskningsprojekt ved Center for Samtidsreligion, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.