Aarhus Universitets segl

Moskeer i Danmark II

En kortlægning af praktiseringen af islam i Danmark

I løbet af en ca. 10-årig periode er der sket en udvikling i måden, hvorpå muslimer i Danmark praktiser islam.
I 2016 undersøger projekt "Moskeer i Danmark II" denne udvikling.   

Undersøgelsen er bestilt af Kirkeministeriet som en opfølgning på projektet "Moskeer i Danmark - islam og muslimske bedesteder" (2004-2006).

"Moskeer i Danmark II" har undersøgt aktivi­te­ter­ne i de muslimske bedesteder, moskeer og kultur­foreninger. Projektet har opdate­ret kort­lægningen af moskeer, samt undersøgt forandringerne i moske­miljøet, herunder bl.a. organisering og økonomi.

Resultaterne er udgivet som rapport i 2017 og som bog i 2019.

Se tal fra rapporten "Moskéer i Danmark II"

Oversigt

≈ 170 moskéer i alt
I 2006 var det cirka 115 

≈ 40 % er tilknyttet en transnational organisation – i reelle tal 62
I 2006 var det 60 svarende til cirka 50 % 

3 muslimske paraplyorganisationer


Lokaler

≈ 60 % ejer deres egne lokaler – i reelle tal 94
I 2006 var det kun 45 svarende til cirka 40 % 

≈ 45 % af de ejede lokaler er ejet af en fond


Imamer

≈ 30 % har aflønnede imamer – i reelle tal 51
I 2006 var det 30-35 svarende til cirka 25-30 % 

≈ 30 % har imamer på visum – i reelle tal 49
I 2006 var det 30-35 svarende til cirka 25-30 % 

≈ 70 % har en imam med en religiøs uddannelse


Deltagerantal

≈ 400 % flere ved de daglige bønner – i reelle tal 6000-9000
I 2006 var det 1500-2500 

≈ 70-100 % flere ved fredagsbønnen – i reelle tal 22.000-26.500
I 2006 var det 10.000-15.500


Prædikesprog

≈ 40 % har kun på modersmål
I 2006 var det cirka ni ud af ti 

≈ 30 % udbyder et dansk resumé efter prædiken på modersmål

≈ 30 % har delvise eller hele prædikener på dansk
I 2006 var det cirka hver tiende


Kvinderne

≈ 2/3 har regelmæssigt kvinder til bøn

≈ 80 % har undervisning for kvinder eller piger

≈ 20 % har kvinder i hovedbestyrelsen


Godkendelse som trossamfund

≈ 35 % er godkendte som trossamfund – i reelle tal 61
I 2006 var det 44 svarende til cirka 35-40 %

≈ 80 % af de godkendte moskéer er fra de tyrkiske og pakistanske miljøer