Aarhus Universitets segl

Deltagende forskere

Marie Vejrup Nielsen (projektleder)
Lektor, Religionsvidenskab, Institut for Kultur og Samfund, Arts, Aarhus Universitet. Leder af Center for Samtidsreligion

Marie Vejrup Nielsen, Ph.d., Aarhus Universitet (2007) har som leder af Center for SamtidsReligion det primære ansvar for projektet Religion i Danmark, som hvert år indsamler data om godkendte trossamfund.
Analyser og tal udgives i open access-format (tidsskrift og søgebase) på samtidsreligion.au.dk.
Centeret står ligeledes for projektet Religion i Aarhus.  

Disse projekter har også haft fokus på formidling, fx. byvandringen Katedraler og baggårde og udstilling på det daværende Aarhus Bymuseum.

Udgivelser:
Religion i Danmark 2009-2017
Religion i Aarhus 2013 (red. L. Ahlin, J. Borup, M. Fibiger, and B. A. Jacobsen).

Publikationsliste:
http://pure.au.dk/portal/da/mvn@cas.au.dk


Anneken Appel Laursen
Museumsinspektør, Den Gamle By

Anneken Appel Laursen, cand. mag. i Historie og Massekommunikation med suppleringsfag i Museologi.
Laursen arbejder med ansvarsområderne ”Aarhus nyeste tid” og museumslovens kapitel 8.
Hun har særlig interesse for brugerinddragelse og samskabelse.

Relevante udstillinger:
2016: Et Somalisk Hjem i Danmark 2016.  
2017: Aarhus Fortæller, byhistorisk udstilling om Aarhus fra vikingetid til i dag.

Udgivelser:
2014. “Visitor Involvement as a Strategy: A Museum Transmitting a Message for Social Outcasts”. The International Journal of the Inclusive Museum Volume 6, 3, s. 57-66.
2017. ”Nu er vi del af Danmarkshistorien: Et eksempel på samskabelse mellem borgere og museum” i Nordisk Museologi (december 2017 med D. G. Sekwati & S. S. Bertelsen).


Catherine Kyø Hermansen
Museumschef for Immigrantmuseet og Furesø Museer

Catherine Kyø Hermansen, cand.mag. i historie fra Aarhus Universitet.
Har siden 2002 været øverste ansvarlige for opbygning af Immigrantmuseet som en selvstændig enhed.

Immigrantmuseet beskæftiger sig som det eneste danske museum sig med 500 års migrationshistorie i dansk sammenhæng med fokus på religion i en migrationskontekst, både i et historisk og nutidigt perspektiv.


Janne Laursen
Tidligere direktør for Dansk Jødisk Museum

Janne Laursen, mag. art. i europæisk etnologi, Københavns Universitet, 1984.
Hun har været direktør for Dansk Jødiske Museum 2001-2020 (statsanerkendt 2011).
Laursen har været aktiv på en lang række udstillinger og projekter og har leveret analyser til danske ministerier og Københavns Turistråd. 

Relevante udstillinger ud over museets faste udstilling:
2013. "HOME - en særudstilling om virkningerne af krig og forfølgelse".

Laursen er forfatter af mange artikler om kulturhistoriske museer.


Laura Maria Schütze
Museumsinspektør og forskningskoordinator, ROMU

Laura Maria Schütze, cand.mag. i religionssociologi, Københavns Universitet (2008).
Ph.d. fra Det humanistiske Fakultet, Københavns Universitet (2015): ”En fornemmelse for migration. Sted, materialitet og religion i udstillinger om indvandring på Københavns Museum og Immigrantmuseet (2014)”.

Publikationer:
(med Marselis, R.) (2013). ““One Way to Holland”: Migrant Heritage and Social Media” i K. Drotner & K. C. Schrøder (red.), Museum Communication and Social Media: The Connected Museum. Routledge.


Lise Paulsen Galal
Lektor, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet

Lise Paulsen Galal, mag.art. i Etnografi og socialantropologi, Aarhus Universitet.
Ph.d. i Interkulturelle Studier, Roskilde Universitet.

Galal er projektleder på det forskningsrådsfinansierede projekt ’Det organiserede kulturmøde’ og var ledende forsker på HERA-forskningsprojekt ’Mellemøstlige kristne i Europa: Definitioner og identifikationer’.

Forskningsinteresser omfatter interreligiøs dialog, migration og religiøse minoriteter, og hun har omfattende feltarbejdserfaring og en tværfaglig tilgang, der trækker på perspektiver fra antropologi, religionsstudier, cultural studies og sociologi.

Publikationer i bl.a. Journal of Religion in Europe og Journal of Intercultural Studies.


Martin Djupdræt
Overinspektør, Den Gamle By

Ansvarlig for forskning og formidlingsplanlægning i Den Gamle By.
Har i mere end 15 år arbejdet praktisk og strategisk med museal formidlingsudvikling.

Har været projektleder på flere udstillings-, undersøgelses- og publikationsprojekter, f.eks. udstillingerne Aarhus Fortæller (2017) og Beat mm (2013), Aarhus 2017 eventet Aarhus Stories (2017).

Martin Djupdræt vil primært deltage i forbindelse med samarbejde omkring ph.d.-projektet.


Randi Marselis

Lektor, kulturmødestudier ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet

Randi Marselis, cand.mag. i Nordisk Sprog og Litteratur og Massekommunikation (Aarhus Universitet 1997).
Ph.d. i Minoritetsstudier (Københavns Universitet 2004).

Marselis forsker i erindringskulturer i multietniske samfund, i museernes formidling af migrantgruppers kulturarv og museet som ramme for arrangerede kulturmøder, herunder samarbejde mellem museer og ’source communities’.

Publikationer i Museum Anthropology (2016):
Global Mobilities: Refugees, Exiles, and Immigrants in Museums and Archives, (Red. A. Levin, Routledge, 2017)
(med L.M. Schütze) Museum communication and Social Media: The Connected Museum (red. K. Drotner og K.C. Schrøder, Routledge, 2013).


Sara Fredfelt Stadager     
Museumsinspektør, Dansk Jødisk Museum

Sara Fredfeldt Stadager, mag. art. i Religion, Københavns Universitet (2012) med specialet: ”Fra Indisk folkeånd til dansk kulturarv. Eduard Løventhal missionær og indsamler i Indien fra 1872 til 1914”.

Publikation:
(Bergman, Signe L. et all) ”HJEM”(2020) udstillingskatalog over udstillingen HJEM – en særudstilling om eftervirkningerne af krig og forfølgelse.