Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Beskrivelse af projektet

Islams tilstedeværelse i Danmark er fortsat et hyppigt debatteret emne af både politikere og medier i den offentlige debat. Desværre er fremstillingen af islam i den danske offentlighed ofte præget af fordomme og uvidenhed i forhold til islam og muslimer. Man håber derfor, at man med projektet "Moskeer i Danmark II" kan være med til at give den danske offentlighed et bedre indblik i muslimers religiøsitet og dagligdag i Danmark. 

Formålet med "Moskeer i Danmark II" er at undersøge, hvorvidt der er sket en udvikling igennem de seneste ti år i forhold til måden, hvorpå muslimer i Danmark praktiserer islam. Således er projektet en opfølgning på projektet moskeer i Danmark. Projektet ønsker derfor at undersøge, om der er sket en udvikling i de aktiviteter, der foregår i de muslimske bedesteder, moskeer og kulturforeninger.

Man er på forhånd klar over, at der er sket store ændringer i moskemiljøet siden den sidste undersøgelse. Der er blandt andet sket en stigning i antallet af moskeer. Hvor antallet dengang var 115, formodes der i dag at være omkring 150 moskeer i Danmark. Derudover er der opført to nye moskeer med islamisk arkitektur, og flere moskeer er flyttet til nye og større bygninger. Det er projektets formål at opdatere kortlægningen af moskeer, samt at undersøge, hvilke forandringer moskemiljøet har gennemgået siden den sidste kortlægning.