Aarhus Universitets segl

Kapiteloversigt

DEN RELEVANTE FOLKEKIRKE –
et sociologisk grundlag for målsætningsarbejde, aktivitetsstatistik og brugerundersøgelser

Steen Marqvard Rasmussen, 2014.
Udgivet af Det Teologiske Fakultet, Afdeling for Systematisk Teologi, Københavns Universitet.

Forside
Udgivers forord (s. 5)
Indholdsfortegnelse (s. 7)
Forfatters forord (s. 11)
Indledning (s. 13)
Voksende interesse for målsætningsarbejde
Teser om målsætningsarbejdets årsager og konsekvenser
Læsevejledning

FØRSTE DEL: BEFOLKNINGENS FORSKELLIGHED (s. 25)

KAPITEL 1: Brugernes forskellige præferencer (s. 25)
Den forstående sociologis metode (s. 27)
- Idealtyper
- Realtyper
Menighedsrådets arbejde med målsætninger (s. 32)
Sinus-modellen (s. 36)
- Præsentation af modellen
- Gemeinschaft og Gesellschaft
- Værdiændringer som historisk og individuel proces
- De sociokulturelle miljøer
- Kirkens binding til livsformer
- Sinus-modellen som ideal- eller realtype?
Den tyske evangeliske kirkes fjerde medlemsundersøgelse (s.90)
Konklusion (s.99)

KAPITEL 2: Undersøgelse af lokal sociokulturel mangfoldighed (s. 100)
Sinus-miljøerne og microm-Geo-Milieus® (s. 100)
Institutionerne, menighedsmødet og foreningslivet (s. 103)
Den danske ”Kirkestatistik” (befolkningsstatistik) som indikator (s.107)
Tvillinger og kompleksitet (s. 114)
- Kulturen bliver overset
- Religiøsiteten bliver overset

KAPITEL 3: Hypoteser om religiøs mangfoldighed blandt kristne og konfessionsløse (s. 118)
Religiøse grundfarver (s. 119)
- Deduktiv metode
- Reduktiv metode
- Induktiv metode
- Sammenfatning af de tre metoder
- Tre strategier – én dimension?
Religiøsitetens relative selvstændighed (s. 131)
En hypotetisk model (s. 133)
- Tönnies-Berger-model med eksempler
- Tönnies-Berger-model med begreber
- Tönnies-Berger-model med Gemeinschaft og Gesellschaft
- Udbredelsen af de ni kulturelt-religiøse orienteringer
- En model til forståelse og kommunikation
- Sammenfatning af Tönnies-Berger-modellen
- Eksempler på anvendelse

KONKLUSION PÅ FØRSTE DEL OM ”KIRKESTATISTIK” (”BEFOLKNINGSSTATISTIK”), LIVSFORMER OG RELIGIØS ORIENTERING (s. 193)

ANDEL DEL: FOLKEKIRKENS SVARfileadmin/Samtidsreligion/Oevrige_projekter/Tal_om_Danmark/Den_relevante_folkekirke_2014.pdf (s. 196)

KAPITEL 4: Den dobbelte folkekirke (s. 196)
På vej mod den dobbelte folkekirke (s. 197)
- Sognekirke, regionalkirke og den dobbelte folkekirke
- Faktiske aktiviteter mellem sogne- og regionalkirken
- Regionalkirkens institutioner
Den dobbelte folkekirkes tilstedeværelse i menighedsrådene
 (s. 208)
Delkonklusion (s. 212)
Succeskriterier for folkekirken (s. 212)

KAPITEL 5: Aktivitetsstatistik (s. 216)
Ansatser til en aktivitetsstatistik (s. 217)
Kategorispørgsmålet (s. 219)
- Gudstjenestestatistik
- Sognegårdsstatistik
Analysespørgsmål (s. 223)
- Svarprocent
- Procentberegning
Analyse af gudstjenesterne (s. 226)
- Antal tjenester og antal deltagere
- Kirkeåret
- Kalenderåret
- Inddragelse af eksterne oplysninger
Konklusion (s. 254)
- Idékatalog til analyser
- Aktivitetsstatistikkens begrænsninger 

KAPITEL 6: Brugerundersøgelser (s. 259)
Opgaven (s. 259)
Metoden (s. 262)
Kriterium B: Er folkekirken til stede i alle betydelige subkulturer? (s. 263)
- Dimensionerne
- Indikatorerne
Kriterium D: Får den enkelte en dybere forankring i kristendommen? (s. 278)
- Dimensioner og indikatorer

KONKLUSION PÅ ANDEN DEL OM FOLKEKIRKENS SVAR  (s. 282)

Litteratur (s. 286)
Bilag (s. 297)
Eksempler på sociokulturelle modeller (s. 297)
Nøgleoplysninger om EKD’s livsformer (s. 299)