Aarhus Universitets segl

Tal om kirken

Tal om kirken

Undersøgelser af Folkekirkens aktivitets- og deltagerstatistik

Der er mange grunde til at ville vide mere om Folkekirken. Medierne tager stadig oftere historier op om Folkekirken. Universitetsforskningsmiljøer både inden for og uden for teologi interesserer sig i stigende grad for Folkekirken som et særskilt felt. Folkekirken bidrager også selv til udviklingen i form af undersøgelser af mange forskellige dimensioner af kirkens hverdag.

Projektet ”Tal om kirken” er resultatet af en meget koncentreret og konstruktiv proces, som vi har haft i den gruppe, som har stået for arbejdet, ledet af Marie Vejrup Nielsen, Center for SamtidsReligion ved Aarhus Universitet og Hans Raun Iversen, Center for Kirkeforskning, Københavns Universitet. Takket være en bevilling fra Folkekirkens Videnspulje 2013 kunne det lade sig gøre at samle mange af de personer og miljøer, som gennem længere eller kortere tid har været engagerede i spørgsmålet om, hvordan vi kan tale om kirken ud fra tal om kirken. En særlig tak til Kirkeministeriet, som har finansieret et ekstra oplag af bogen til bl.a. folkekirkens provster.

To udgivelser i 2014

Bogen ”Tal om kirken” kortlægger og analysere de perspektiver og tilgange, der er i spil hos dem, der undersøger Folkekirkens tal. Vi ser på niveauerne inden for Folkekirken: sogn, provsti og stift og tværgående initiativer fx fra Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet. Ud fra forskellige perspektiver og eksempler giver vi et bud på, hvad det vil sige at indsamle og analysere tal om kirken.

Samtidig med denne bog udsendes også cand. scient. soc. Steen Marqvard Rasmussens bog ”Den relevante folkekirke”, der diskuterer det sociologiske grundlag for folkekirkelig aktivitetsstatistik.

Frit tilgængelige på internettet

Begge bøger er frit elektronisk tilgængelige både her fra Center for Samtidsreligion, Aarhus Universitet og fra Center for Kirkeforskning, Københavns Universitet.