Aarhus Universitets segl

Funktionspræster i Danmark

Funktionspræster i Danmark

En kortlægning

At være præst i den danske folkekirke er meget mere end at prædike i kirken om søndagen, samt at døbe, vie og begrave danskerne. I de senere år har sognepræsterne fået mange nye kollegaer, for eksempel gadepræster, hospicepræster, beredskabspræster og pilgrimspræster. Men hvad kendetegner de nye typer af præster, og hvilken rolle spiller de i folkekirken og samfundet generelt? Disse spørgsmål besvares blandt andet i rapporten "Funktionspræster i Danmark - En kortlægning".

Denne hjemmeside er et supplement til rapporten. Her finder du en beskrivelse af projektet, samt baggrunden og metoden for kortlægningsprojektet, som er finansieret af Folkekirkens Videnspulje.

Derudover finder du en introduktion til de forskellige typer af funktionspræster, deres primære arbejdsopgaver, særlige kendetegn, samt beskrivelser af deres funktion. Endelig er der en række cases i interview- og artikelform, hvor du kan læse en dybere beskrivelse af præsternes særlige arbejde.

Vi har hertil samlet en række relevante links på hver side for videre interesserede. Studerende kan med fordel orientere sig i disse samt på Til studerende: Bliv en del af projektet.

Projektet og rapporten er udarbejdet af projektansvarlige lektor, ph.d. Lene Kühle og adjunkt, ph.d. Henrik Reintoft Christensen med Stig Asboe, Signe Bønlykke Dollerup, Anette Damgaard, Kirstine Løvstad Brodersen og Christina Rehanna Kjær Flyvholm som studentermedhjælpere.

Ansvarlige for denne hjemmeside er Astrid Lyhne og Stig Asboe.