Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Religion i Århus

Første del af Pluralismeprojektet bestod i en kortlægning af religion og spiritualitet i Århus Kommune, og resultaterne forelå i marts 2004, hvor bogen "Religiøs mangfoldighed" blev udgivet på Forlaget Systime. Denne side er et resumé af kortlægingen, og opdateringer foretages løbende.

 

 

1. Introduktion
2. Religiøs mangfoldighed
3. Kortlægnings-
oversigt
4. Religiøse / spirituelle
hovedretninger
5. Religiøse / spirituelle enkeltgrupper Fra gadegudstjeneste 8. oktober 2004 på Klostertorvet ved gadepræst Iben Munkgaard Davids, hvor deltagerne er i færd med at tænde lys for verden. Foto: René Dybdal Pedersen.

 

1 . Introduktion

Kortlægningen af religion og spiritualitet i Århus er den første etape af Det Danske Pluralismeprojekt. Der er sket en metodisk indsamling af information af og om religiøse og spirituelle grupper i Århus via et forskerteam fra Center for Multireligiøse Studier, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet, samt 60-70 studerende og nyudklækkede kandidater. Førstnævnte har tilrettelagt undersøgelsen, mens sidstnævnte fortrinsvis har foretaget interviews og indhentet baggrundsinformation. Disse resultater er samlet i bogen 


2 . Religiøs mangfoldighed

En kortlægning af religion og spiritualitet i Århus. Redigeret af Marianne Qvortrup Fibiger. Forlaget Systime, 2004. 502 sider, kr. 250,-.

"Udbudet af religioner og spirituelle grupper har været i vækst i Danmark i løbet af de sidste 30-40 år. For det første via indvandrere og flygtningegrupper, og for det andet via de mange nye religioner og spirituelle grupper, som i stigende grad synes at være et supplement eller et alternativ til Den Danske Folkekirke. Trods det mangfoldige udbud, er hovedparten af den danske befolkning stadig medlemmer af Den Danske Folkekirke."

"Bogen tegner et billede af de religiøse og spirituelle strømninger, der anno 2004 bevæger sig i Danmark. Billedet tegnes på baggrund af en undersøgelse foretaget i Århus Kommune, der med sin indbyggerstørrelse har repræsentationer af de fleste større religiøse og spirituelle grupper."

"Bogen har karakter af en brugerhåndbog og opslagsbog for alle, der er interesserede i nutidig religiøsitet, og er nyskabende indenfor sit felt, idet mange af grupperne, der er med i bogen, aldrig har været beskrevet i en dansk kontekst før."  (uddrag af bogens bagsidetekst)

 

3 . Kortlægningsoversigt

 

Kort over Storårhus Kort over Århus Midtby Navneoversigt til bykort

Introduktion: Her er en kortlægningsoversigt, som viser omfanget af de religiøse og spirituelle grupper i Århus Kommune, lokalgeografisk og antalsmæssigt. Oversigten er ledsaget af en introduktion til de religiøse hovedkategorier, vi arbejder med, samt adressehenvisninger til hver enkelt religiøs / spirituel gruppe. Bemærk venligst, at bykortene kræver forholdsvis ressourcestærke pc'ere for at blive vist hurtigt på skærmen. Desværre er der problemer med at linke til beskrivelserne af de enkelte grupper fra bykortene, se i stedet under denne hjemmesides punkt 5, dvs. Religiøse og spirituelle grupper. Den tekniske fejl søges afhjulpet, så det igen kan lade sig gøre.

Videreførelse af Århus-kortlægningen

Det Danske Pluralismeprojekt er - som det fremgår af PROJEKTBESKRIVELSEN - meget optaget af at beskrive og analysere de transformationsprocesser, der dels sker inden for den religiøse og spirituelle geografi og dels finder sted i og omkring de enkelte religiøse grupper. Derfor vil vi videreføre Århus-kortlægningen på hjemmesiden, så vores bogudgivelse RELIGIØS MANGFOLDIGHED kan suppleres, i hvert fald indtil en evt. revideret udgave bliver aktuel. Der vil blive lagt links til de kommende ændringer og tilføjelser på dette sted.

4 . Religiøse / spirituelle hovedretninger

 

Kristendom

Islam

Øvrige grupper af mellemøstlig oprindelse

Hinduisme

Buddhisme

Nye spirituelle og religiøse grupper

Alternativ behandling og spiritualitet

Introduktion: Abstracts til religiøse / spirituelle hovedretninger af Vinni Bøgelund ud fra kapitler herom i bogen "Religiøs mangfoldighed".

5 . Religiøse / spirituelle enkeltgrupper

 

Den Danske Folkekirke 

Andre kristne grupper

Islam

Øvrige grupper af mellemøstlig oprindelse

Hinduisme

Buddhisme

Nye spirituelle og religiøse grupper

Religiøse og spirituelle grupper med privat mødested

Introduktion: Abstracts til religiøse / spirituelle enkeltgrupper af René Dybdal Pedersen ud fra præsentationerne herom i bogen "Religiøs mangfoldighed".

Tilbage til top Til forside Se også