Aarhus Universitets segl

Imamtypologier

Herunder finder du en række forskellige modeller til at beskrive imamer (primært) i vestlige lande. Modellerne er delt op mellem teoretisk funderede modeller (det vil sige modeller med klare 'idealtyper') og empirisk funderede modeller (det vil sige modeller baseret på data og observationer fra 'virkeligheden').

Teoretisk funderede modeller

OBS ordet imam henviser i det følgende til den sunnimuslimske forståelse af ordet som bønneleder, der desuden kan udfylde roller som prædikant, underviser, talsmand for moskeen m.m., men beskæftiger sig IKKE med den shiamuslimske forståelse.

Autoritetsstrukturer

Vestlig, sekulær uddannelse Traditionel, (religiøs) uddannelse Uformel eller ingen uddannelse
Institutionsimamer
(er ansat i det offentlige som funktionsimamer - fængselsimamer, hospitalsimamer, imamer ansat til sjælesorg på universitetet eller i hæren)
Institutionelt tilpassede imamer Legitimerede institutionelle imamer Selvlærte, institutionelle imamer
Ambassadør- eller netværksimamer
(er ansat (og aflønnet) af andre stater eller af store, internationale netværk - fx Diyanetimamer)
Vestligt skolede ambassadørimamer Traditionelt uddannede ambassadørimamer Selvlærte ambassadørimamer
Imamer i lokale moskeer
(enten ansat i den lokale moske eller af et mindre netværk af lokale moskeer)
Vestligt skolede lokale imamer Traditionelt uddannede lokale imamer Selvlærte lokale imamer
Uafhængige imamer
(kun løst eller slet ikke forbundet til institutionel autoritet)
Vestligt skolede uafhængige imamer Traditionelt uddannede, uafhængige imamer Selvlærte, uafhængige imamer

Fra Vinding, Niels Valdemar 2018, "Towards a typology of imams of the West" in: Muhammed Hashas, Jan de Jaap & Niels Valdemar Vinding, Imams in Western Europe: Developments, transfomations, and institutional challenges, Amsterdam University Press B.V., Amsterdam

Empirisk funderede modeller

Imamer i Tyskland

Traditionelle, konservative imamer
 • Forbundet med udenlandske netværk eller paraplyorganisationer og bundet af de dogmatiske traditioner her
 • Udfordret af den sociale dimension i deres opgave i Vesten og forstår ikke den samfundsmæssige kontekst menigheden befinder sig i specielt godt, da denne typisk er en anden end den imamen kender, både sprogligt, socialt og kulturelt

Udgør ca. 75% af imamer i Tyskland

Traditionelle, defensive imamer
 • Antiintellektuel isla og modstandere af 'tysklandsficeringen' af islam
 • Dommedagsnarrativer står centralt sammen med vigtigheden af at forsvare (den sande) islam mod 'moralsk forfald'
   

Udgør et absolut mindretal blandt imamer i Tyskland

Intellektuelt, offensive imamer
 • Progressive, offensive og rationelt kritiske
 • Promoverer integration i ikke-muslimske lande og genfortolker islam til denne kontekst
 • Forfatning og Koranen absolut foreneligeUdgør ca. 15% af imamer i Tyskland

Neo-salafistiske imamer
 • Vil rekonstruere den 'første islam', der fandtes blandt Muhammed og hans følgere
 • Fundamentalistisk, revolutionær og ekstremistisk islam
 • Kompromisløs i holdningen imod Vesten - i nogle tilfælde villige til at bruge vold
 • Har ofte forbindelse til internationale jihadistiske netværk, vil ultimativt gerne forlade de vestlige lande for at leve i en sand islamisk stat

Udgør et absolut minimum blandt imamer i Tyskland

Fra Ceylan, Rauf 2010, Die Prediger des Islam: Imame - wer sie sind und was sie wirklich wollen, Herder & Herder Publishing, Freiburg

Imamer i Østrig

Imamer med en reformmission
 • Vil reformere deres moske og community med nye, kritiske fortolkninger af de islamiske kilder i lyset af de nye kontekster islam praktiseres i
 • Opfatter det som en pligt at retlede muslimer, der er kommet væk fra den 'sande' islam
Imamer som brobyggere
 • Danner bro mellem 'det nye' og 'det gamle' land og taler for integration uden at miste sine rødder af syne
 • Opmærksomme på de problemer og konflikter der opstår i hverdagslivet for muslimer i migrationskontekster
 • Afholder ofte mange aktiviteter i deres moskeer, fx uddannelse, rådgivning, socialt arbejde, hjælp til nye medlemmer
Imamer som beskyttere af religiøse identiteter og traditioner
 • Ser moskeen som centralt i beskyttelsen af den islamiske identitet
 • Beskytter deres etniske, kulturelle og religiøse identiteter og de traditioner der knytter sig hertil (fx ved at prædike på modersmålet)
 • Religion er en del af en (kultur)arv, der skal beskyttes og praktiseres
 • Formidler en traditionel tolkning videre til den unge generation
Imamer med begrænset manøvredygtighed
 • Gør ikke noget for integrationen i det videre samfund, fordi de anser det for udenfor deres ansvarsområde
 • Har hovedfokus på at lede bønnen, undervise i Koranen og afholde khubaen om fredagen

Fra Aslan, Ednan, Evrim Ersan-Akkılıç og Jonas Kolb 2015, Imame und Integration, Springer Publishing, Berlin