Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Religion - Levende Kulturarv

Om projektet

 
Projektet har som mål at integrere og udvikle religionsfagligheden som en del af de kulturhistoriske museers arbejde i Danmark i dag.

Religion og religiøs identitet er et emne, som er på dagsordenen i den offentlige debat og det er nødvendigt for samfundet at finde sammenhænge og rum, hvori samtidens religiøse mangfoldighed kan sættes i perspektiv. Projektet vil medvirke til en øget bevidsthed om de kulturhistoriske museer potentiale for at kunne formidle religionens rolle i danskernes hverdagsliv både historisk og i forhold til samtiden gennem museumsfeltets arbejdsområder.

Udgangspunktet er, at museerne har behov - og potentiale - for at inddrage religionsperspektivet i deres arbejde og dermed bidrage til samfundets forståelse af religion som en del af dansk kulturhistorie. Projektet vil udvikle modeller for, hvordan danske kulturhistoriske museer kan aktivere et religionsperspektiv i deres arbejde.

Tematikker

Projektet arbejder ud fra to tværgående tematikker:

1) Religion som en del af det levede hverdagsliv ud fra et materielt perspektiv 

2) Religion og samskabelse: ’source communities’ og kulturmøde

Delprojekter

Tilgangen i projektet er udvikle og gennemføre fire fælles delprojekter, der kan fungere som konkrete eksempler på opfyldelse af projektets hovedformål.