Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Religion - Levende Kulturarv

Om projektet

Projektet har som mål at integrere og udvikle religionsfagligheden som en del af de kulturhistoriske museers arbejde i Danmark i dag. Religion og religiøs identitet er et emne, som er på dagsordenen i den offentlige debat og det er nødvendigt for samfundet at finde sammenhænge og rum, hvori samtidens religiøse mangfoldighed kan sættes i perspektiv. Projektet vil medvirke til en øget bevidsthed om de kulturhistoriske museer potentiale for at kunne formidle religionens rolle i danskernes hverdagsliv både historisk og i forhold til samtiden gennem museumsfeltets arbejdsområder. Udgangspunktet er, at museerne har behov - og potentiale - for at inddrage religionsperspektivet i deres arbejde og dermed bidrage til samfundets forståelse af religion som en del af dansk kulturhistorie. Projektet vil udvikle modeller for, hvordan danske kulturhistoriske museer kan aktivere et religionsperspektiv i deres arbejde.

 

Projektet arbejder ud fra to tværgående tematikker: 1) Religion som en del af det levede hverdagsliv ud fra et materielt perspektiv og 2) Religion og samskabelse: ’source communities’ og kulturmøde

Tilgangen i projektet er udvikle og gennemføre fire fælles delprojekter, der kan fungere som konkrete eksempler på besvarelsen af projektets hovedspørgsmål:

 • Delprojekt 1: Byen som religiøst hverdagsrum
 • Delprojekt 2: Danske hjem med nye øjne
 • Delprojekt 3: Se jeres udstillinger fra religionsperspektivet
 • Delprojekt 4: Din (lokale) religiøse mangfoldighed

Advisory Board

Crispin Paine er tidligere museumsinspektør og konsulent. Paine har udgivet en række bøger om religion og museer: Religious Objects in Museums: private lives and public duties (Bloomsbury 2012) og Religion in Museums- Global and Multidisciplinary Perspectives (Bloomsbury Academic 2017). Paine er medstifter af tidsskriftet Material Religion: the Journal of Objects, Art and Belief. Derudover har han arbejdet med religion og temaparker: “Gods and Rollercoaster: Religion in Theme Parks Worldwide” (forthcoming)

John Reeve er tidligere Head of Education, British Museum, London. Han har arbejdet med religion og museer i relation til en lang række udstillinger og projekter. Og har undervist i museum studies ved UCL Institute of Education. Udgivelser f.eks.: Religion in Museums- Global and Multidisciplinary Perspectives (Bloomsbury Academic 2017).

Astri Fremmerlid er tidligere direktør, Perspektivet Museum, i dag museumsinspektør. Astri Fremmerlid har været central i udviklingen af udstillingen ”Homo Religiosus”, som benytter et hverdagsreligionsperspektiv på religion i Tromsø. Museet samarbejdede med lokale repræsentanter og udarbejdede i forbindelse med udstillingen en kortlægning af religion i Tromsø: www.perspektivet.no/utstillinger/homo-religiosus/

Göran Larsson, professor, religionsvidenskab, Göteborg Universitet. Larsson deltager i flere tværgående samarbejder om islam som kulturarv i et samarbejde mellem Verdenskulturmuseet, Göteborg Universitet og Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet: Röster om hajj (Grinell, Larsson, Löfdahl, Skott og Wenner red. 2017), samt forskningsprojektet Museological framings of Islam in Europe (2015-2018).

Klas Grinell er dels ansat som forsker på Göteborg Universitet, dels museumsinspektør på Verdenskulturmuseet, Göteborg, hvor han arbejder med samtidens globale temaer (www.worldculture.se). Han deltager i projektet Museological framings of Islam in Europe (2015-2018).    

Projektdeltagere

 • Projektleder: Marie Vejrup Nielsen, lektor, Religionsvidenskab, Institut for Kultur og Samfund, Arts, Aarhus Universitet, leder af Center for Samtidsreligion
 • Anneken Appel Laursen, Museumsinspektør, Den Gamle By
 • Catherine Kyø Hermansen, Museumschef for Immigrantmuseet og Furesø Museer
 • Janne Laursen, Direktør, Dansk Jødisk Museum
 • Laura Maria Schütze, Museumsinspektør og forskningskoordinator, ROMU
 • Lise Paulsen Galal, Lektor, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet
 • Martin Djupdræt, Overinspektør, Den Gamle By
 • Randi Marselis, Lektor, kulturmødestudier ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet

Projektet er støttet af: