Aarhus Universitets segl

Til studerende: Bliv en del af projektet

Hvis du gerne vil arbejde videre med temaet funktionspræster eller det mere overordnede tema religion i sekulære institutioner, så kan du på lade dig inspirere af følgende emner og spørgsmål, der kan anvendes i en opgave:

Hvordan er religion til stede i sekulære institutioner?

 • Hvilke religioner er tilstede?
 • Hvilken rolle spiller religion for patienter/indsatte/soldater?
 • Hvilke aspekter af religion har relevans: Ritualer? Trosforestillinger?
 • Er tilstedeværelsen af religion kontroversiel eller almindelig accepteret?
 • Støtter religionen op om institutionens mål og/eller formulerer religionen en modkultur?
 • Er der præster eller andre religiøse eksperter ansat? Og hvem betaler deres løn?
 • Hvordan er arbejdsdelingen mellem religiøse eksperter og øvrige ansatte? Er der nogen, der virker som gatekeepere? Er der konkurrence eller samarbejde med andre personalegrupper?
 • Hvilket fysisk rum er der til religion i institutioner? Er der kirkerum, stillerum eller benyttes andre lokaler (fx biblioteker eller skolestuer) til gudstjeneste eller bøn? Hvordan markeres det, at dette er et særligt sted?
 • Hvordan håndteres religiøs diversitet? Hvilke religiøse eksperter er der, og faciliteres eller medieres religiøse minoriteters behov?
 • Sammenligninger over tid: Er der sket ændringer i religionens rolle i fx forsvaret, fængslerne eller hospitalerne?
 • Sammenligning med institutioner på tværs: Er der forskel på den rolle som religion har i forsvaret og i fængslerne? Hvordan og hvorfor?
 • Sammenligning mellem forskellige lande: Hvilke forskelle og ligheder er der mellem religionens tilstedeværelse i institutioner? Hvad skyldes forskellene?