Aarhus Universitets segl

Initiativpræster

Betegnelsen ”initiativpræster” henviser til en meget uhomogen gruppe af præster, hvis stillinger spænder vidt, således hører både studenterpræster, korshærspræster, gadepræster, pilgrimspræster, natkirkepræster osv. til denne gruppe. Stillingerne er umiddelbart meget forskellige, men fælles for dem er, at de er specialpræster, at mange er særpræster, og at deres arbejde kan indeholde funktionspræstelige elementer. Præsterne ligner derfor hinanden på forskellige punkter:

  • De er karakteriseret ved, at de i mindre grad end de øvrige funktionspræster relaterer sig til en institution. Endvidere har de i mindre grad på forhånd fastlagte rammer eller direktiver for deres arbejde.
  • Generelt udfører denne type af præst sjældent kirkelige ritualer som dåb, bryllup og bisættelse. De bruger derimod meget tid på sjælesorg og samtaler med brugerne.
  • Flere af præsterne udfører improviserede ritualer. På baggrund af interview med flere præster fra denne gruppe, kan man overordnet definere de improviserede ritualer således: At udføre et ritual, der passer til lejligheden og passer ind i den givne gruppe af mennesker.
  • De fleste præster inden for denne gruppe viser ikke, at de er præster i deres påklædning. Til dagligt går de civilt klædt uden religiøse symboler, medmindre de skal udføre kirkelige handlinger, hvor de vil bære præstekjole.