Aarhus Universitets segl

Arresthus- og fængselspræster

Arresthus-­ og fængselspræster er betegnelsen for de præster, der er tilknyttet en af kriminalforsorgens institutioner. De har siden 2014 været organiseret i Foreningen af Fængsels­ og Arresthuspræster (FFA).

Særligt rammerne for arresthuspræsternes arbejde adskiller sig fra andre funktionspræster, da arresthuspræsternes arbejde er beskrevet i Bekendtgørelse om gejstlig betjening af arresthuse (BEK nr. 21 af 23/01/1975). Ifølge bekendtgørelsen, påhviler den kirkelige betjening af arresthuse som udgangspunkt præsten i det sogn, hvori arresthuset er beliggende. Biskoppen kan dog, efter forhandling med arrestinspektøren, overdrage betjeningen af arresthuset til en anden præst.

Som noget nyt har flere arresthus- og fængselspræster givet deres gudstjenester og andre kirkelige handlinger et mere meditativt præg, hvor der er fokus på stilhed. Det skyldes, at der er ekstra meget behov for stilhed og rum for refleksion i arresthusene og fængslerne.