Aarhus Universitets segl

Præster i sundhedssektoren

Præster i sundhedssektoren indbefatter som de største grupper hospitals- og sygehuspræster og hospicepræster. Hertil kommer plejehjemspræsten som præst med anden relation til sundhedssektoren. Denne gruppe af præster er den mindste inden for sundhedssektoren. Fælles for alle tre kategorier er, at præsterne overvejende er kvinder, medens gennemsnitsalderen er 54 år.

På tværs af denne opdeling kan præsterne være tilknyttet palliative teams, ligesom en hospitalspræst også samtidigt kan være tilknyttet et hospice eller omvendt. Det palliative arbejde har til formål at lindre i modsætning til den kurative behandling, som har helbredelse som sigte. Hvor hospicer er forholdsvis nye i Danmark, er hospitalspræstefunktionen en af de ældste typer af institutionspræster, vi har.

Præster i sundhedssektoren er i sagens natur i højere grad end andre præster til stede ved livets yderpunkter: fødsel og død. I forlængelse af den palliative tilgang er patientsamtalen og sjælesorgen af central betydning for præster i sundhedssektoren.

Sammen med værns- og døveprovster er det særligt for præster i sundhedssektoren, at der efter politisk betænkning kan tilknyttes en særprovst. Den organisatoriske struktur er på den måde forholdsvis veludviklet.