Aarhus Universitets segl

Beskrivelse af projektet

Der er inden for de sidste årtier opstået en række nye aktivitetsmønstre inden for folkekirken, hvor pilgrimsvandringer og natkirkeandagter blot er nogle af de mange nye tiltag, der er vundet frem. Folkekirken er således under forandring. Ofte er det den almindelige sognepræst eller en sognemedhjælper, som står for disse nye initiativer, men i nogle tilfælde oprettes særlige præste- eller sognemedhjælperstillinger, fx er der i 2015 tre pilgrimspræster, syv natkirkepræster og to præster for åndeligt søgende.

Eksistensen af præster med opgaver i forhold til særlige institutioner eller særlige befolkningsgrupper er dog langtfra en ny ting, da der har været fængselspræster, hospitalspræster og værnspræster langt tilbage i tiden. Der er dog sket en stor stigning i antallet af præster med særlige opgaver inden for de sidste årtier.

Denne hjemmeside er skrevet i forbindelse med projektet "Funktionspræster i Danmark - En kortlægning". Formålet med projektet har været at kortlægge et område, hvor den viden, der har været tilgængelig, har været fragmentarisk og usystematisk. Eftersom de forskellige præster arbejder på så forskellige felter, og fordi funktionspræsterne i høj grad har været et felt, hvor folkekirkens grundlæggende tendens til at prioritere lokale løsninger sammen med den vægt, der er på, at præsten selv udfylder sin stilling, så har rammerne omkring funktionspræsterne udviklet sig meget forskelligt. En meget konkret målsætning for projektet har derfor været at få overblik over antallet af funktionspræster, deres opgaver, ansættelsesforhold, og selvforståelse.