Aarhus Universitets segl

Præster i forsvaret

Den samlede betegnelse for præster inden for forsvaret er værnspræster. Den indeholder på linje med Forsvarets tredelte struktur tre typer af præster. For Søværnet er betegnelsen orlogspræster, for Flyvevåbnet flyverpræster og for Hæren feltpræster.

Ligesom for døvepræster og for præster i sundhedssektoren har man for værnspræsterne efter politisk betænkning mulighed for at tilknytte en særprovst. Det er tilfældet for alle tre værn, som således har tilknyttet en hærprovst, en flyverprovst og en orlogsprovst. De tre provster er tilknyttet Kastelskirken i København, Karup gennem Viborg domkirke og Holmens kirke i København. Strukturen følger således Forsvarets.

Det gejstlige tilsyn med værnspræsterne varetages af Københavns biskop. Tre fjerdedele af værnspræsterne er mænd, svarende til 62 mænd og 21 kvinder.