Aarhus Universitets segl

På besøg i Vestre Fængsel

Erik Adrian er en af de præster, som er blevet interviewet i forbindelse med projektet. Erik Adrian er ansat som fængselspræst ved Vestre Fængsel i København. Han er ansat og aflønnet af Justitsministeriet, men kontakten til kirken er opretholdt gennem det biskoppelige tilsyn, som følger med ordinationen som præst.

Erik Adrians hverdag består blandt andet af samtaler med de indsatte, besøg hos de retsligt isolerede, bibelkreds, samt at udføre kirkelige handlinger som gudstjeneste, dåb og lignende. Da Erik Adrian under interviewet blev spurgt om, hvilke arbejdsopgaver, der var særligt vigtige i arbejdet med de indsatte, svarede han således:

Altså, hvis du havde spurgt mig for 3-4 år siden, så ville jeg sige samtalen og samtaleforløbende. Det vil jeg for så vidt stadigvæk sige…, at trofastheden og samtaleforløbende er vigtige…, men jeg vil faktisk sige, at noget af det vigtigste for min funktion er… den helende og lægende funktion som liturgien og selve kirkens ritualer, som kirken som kirke kan byde ind med. Hvor stor indvirkning det har på de indsatte.  

Erik Adrian lægger stor vægt på, at den kristne trospraksis skal være en aktiv del af hans arbejde, selvom samtalerne med de indsatte også rummer andre elementer:

Det er de færreste, der udelukkende er religiøse. Selvom det er bibel- og dåbs- og konfirmationsundervisning, så vil det andet altid flette sig ind i også. Du kan ikke bare sidde og tale om Mathæus, Markus, Lukas, Johannes, eller, hvad du nu tager frem fra biblen, uden at have en omsorg for hele mennesket, og også hjælpe til, hvis der er et eller andet, der er kørt fast for den enkelte.

Erik Adrian har derudover været med til at starte Cafe Exit, som er et led i indsatsen for at få tidligere indsatte ud af kriminaliteten. I øjeblikket er han også i færd med at lave et forsøg med et klosterfængsel i Vestre Fængsel, efter inspiration fra Kumla fængslet i Sverige. 

Hvis du vil vide mere om Erik Adrians arbejde, kan du kontakte ham via mail.