Aarhus Universitets segl

Arresthuspræster

Arresthuspræsten er, som navnet antyder, tilknyttet et af arresthusene i Danmark. Arresthuspræstens opgave er at være til rådighed for de indsatte til personlige samtaler med mindst to månedlige besøg. Ifølge bekendtgørelsen om gejstlig betjening i arresthuse (BEK nr 21 af 23/01/1975), så skal præsten derudover, hvis der er et egnet lokale og antallet af indsatte er stort nok, afholde gudstjeneste mindst en gang om måneden.

Arresthuspræstens primære arbejdsopgaver er samtaler (sjælesorg) med de indsatte. Ligesom fængselspræsten, så afholder arresthuspræsten også gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Der afholdes dog sjældnere gudstjenester i arresthusene end i fængslerne, da arresthuspræsterne holder gudstjeneste ‘efter behov’. Af andre arbejdsopgaver kan nævnes sociale arrangementer og varetagelse af eksterne relationer, herunder kontakt med pårørende.

Særlige kendetegn for arresthuspræsterne er, ligesom fængselspræsterne, at de har en meget intens arbejdsdag, hvor der ofte afholdes mange samtaler med indsatte. Arresthuspræsterne oplever også, at der er en stor efterspørgsel på samtaler med præsten og deltagelse i kirkelige aktiviteter, hvorfor der nogle steder opstår ventelister. Det skyldes, ifølge præsterne, at de kan tilbyde stilhed og et rum for refleksion, hvilket er svært at finde andre steder i arresthusene.

En dagligdag som arresthuspræst består primært af samtaler og sjælesorg, selvom de også afholder gudstjenester, dåb, bryllupper og bisættelser. Arresthuspræsterne bruger derfor ikke så meget tid på administrativt arbejde. Til dagligt går de fleste arresthuspræster civilt klædt uden religiøse symboler, dog trækker flere af dem i præstekjolen ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger.