Aarhus Universitets segl

Finansiering af projektet

Projektet er finansieret af Folkekirkes Videnspulje 2013. Puljen yder økonomisk støtte til projekter, der medvirker til:

  • At tilvejebringe relevant og anvendelig viden både for folkekirken i bred forstand og for samfundet som sådan.
  • At indvunden viden formidles og gøres let tilgængelig for så brede kredse i folkekirken og samfundet som muligt.
  • Undersøgelser, som folkekirkens interessenter har behov for.

Kilde: Folkekirkens Videnspulje